Workshop
Zaal 55/56
10.00 - 11.30 uur
Relational Frame Theory voor beginners
Jacqueline A-Tjak
PsyQ Alkmaar

De Relational Frame Theory is een theorie, die vertrekt vanuit de leertheorie van Skinner. Het baseert zich op de wetenschapsfilosofie van het Functioneel Contextualisme. Dit betekent dat het probeert gedrag van mensen te voorspellen en beïnvloeden door de context van dit gedrag in kaart te brengen en te wijzigen. Het gaat kortom om de functie van gedrag. Op deze manier is de RFT erin geslaagd om het cognitieve functioneren van mensen te integreren binnen de leertheorie. Hierdoor is een model ontstaan dat mbv een aantal kernconcepten een verklaring kan bieden voor alle menselijke gedrag. In de workshop zullen de basisbegrippen uit de RFT worden uitgelegd en middels oefeningen direct in praktijk worden gebracht. Er zal o.a. worden ingegaan op de visie vanuit de RFT op psychopathologie, cognities, het zelfbeeld, motivatie, mentaliseren en mindfulness.

Verspreiding en toepassing van cognitieve gedragstherapie blijkt in de praktijk ingewikkeld door de vraag wat nu wel en niet tot het cognitieve gedragstherapeutische domein behoort. Cognitieve gedragstherapie lijkt soms aangeleerd te worden als een optelsom van protocollaire behandelingen waarbij cognitief gedragstherapeuten door de bomen het bos niet meer zien. Het kost hen moeite om alle kennis te integreren tot een geheel. Ook lijkt er aversie op te treden tegen cognitieve gedragstherapie als een keurslijf dat behandelaren alle eigen creativiteit ontneemt. RFT biedt een kader waarin kennis, technieken en inzichten uit de cognitieve gedragstherapie en andere therapeutische stromingen geïntegreerd kunnen worden, zonder dat dit leidt tot een theoretisch eclecticisme. Doordat RFT zich goed verhoudt met andere psychotherapeutische inzichten, kan een drempel om evidence based cognitieve gedragstherapeutische behandelingen uit te voeren weggenomen worden. Bovendien is RFT ook van toepassing op menselijk gedrag buiten de psychotherapeutische setting.

Leerdoel en werkvorm

Kennismaking met de Relational Frame Theory. Inzicht krijgen in de integratieve potentie van deze theorie. Leren werken met de belangrijkste concepten uit deze theorie.

Theoretische uitleg zal afgewisseld worden met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen om de belangrijkste concepten te leren toepassen. Deze oefeningen worden door deelnemers individueel uitgevoerd.

Het gaat om de functie van gedrag